آیلتس IELTS شهرکرد

مقدمه آیلتس IELTS شهرکرد

تعداد آموزشگاههای و مدرسین که کلاس ها و دوره های آیلتس IELTS شهرکرد برگزار می کنند بسیار اندک و کمتر از تعداد انگشتهای دست می باشد، و افراد و آموزشگاههای زیادی مدعی برگزاری دوره های آیلتس در مدت زمان کم و تضمینی می باشند در صورتی که مدرس زبان انگلیسی هر چند در تدریس زبان انگلیسی خبره باشند باز با این حال نمی تواند آیلتس را تدریس کنند چون آموزش آیلتس کملا کاری تخصصی و تکنیکال می باشد.

موسسه گاما

گاما بر اساس سطح پایه ای زبانی و نیاز متقاضیان آیلتس  IELTS ، دوره های  آیلتس  IELTS خود را تحت متد IDP استرالیا به شرح ذیل برگزار می کند.

دوره برنز :

هدف دوره : کسب نمره ۶
طـول دوره : ۸۰جلســــه (۱۲۰ساعت )
شـرح دوره :
۲۵ جلسه دانش عمومی زبان
۵۰ جلسـه مهارت های چهارگانه( Reading ، Writing ، Listening ،Speaking)
۱ جلسـه آزمون شبیه سازی (آزمون Mock Test)
۴ جلسه کارگاه رفع اشکال.

دوره نقره ای:

هدف دوره : کسب نمره ۷
طول دوره : ۹۵جلسه (۱۴۲٫۵ ساعت)
شرح دوره : ۳۵ جلســه دانش عمومـــی زبان
۵۰ جلسـه مهارت های چهار گانه( Reading ، Writing ، Listening ،Speaking)
۱۰جلسه آزمون شبیه سازی ( Mock Test) و کارگاه رفع اشکال

دوره طلایی (۵ نفر) :

هدف دوره : کسب نمره ۶
طـول دوره : ۵۵ جلســــه (۸۲٫۵ ساعت )
شـرح دوره :
۲۰ جلسه دانش عمومی زبان
۳۵ جلسـه مهارت های چهارگانه( Reading ، Writing ، Listening ،Speaking)

دوره تضمینی ۱۰ ماهه:

هدف دوره : کسب نمره ۶
طـول دوره :۱۱۲جلســــه ۳ ساعته (۳۳۶ساعت )
شـرح دوره :
۶۰ جلسه دانش عمومی زبان
۵۲ جلسـه مهارت های چهارگانه( Reading ، Writing ، Listening ،Speaking)
۱ جلسـه آزمون شبیه سازی (آزمون Mock Test)

آیلتس از راه دور(آنلاین):

عمومـــا افـراد به دلیل نداشتن ذهنیت قبلــــی،آمـوزش غیر حضوری برایشان غیر قابل باور به نظر میرسد در حالی که اگر یک جلسه در این کلاس ها شـــرکت نمایید متوجه کیفیت آن خواهید شد.افرادی که به دلایل مختلف امکان حضورفیزیکی در کلاس ها را ندارند، مـــی توانند در دوره های غیر حضوری آیلتس با همان کیفیت ارائه شده در کلاس حضـــوری شرکت نمایند. ویژگــی اصلــی این دوره استفاده از اساتید بــزرگ و مطـــرحیست که بصورت حضــوری نمیتوان از تــوانایی آنهــــا استفاده نمود.

شماره تماس موسسه گاما 

برگزار کننده دوره های گروهی و خصوصی 

و آنلاین آیلتس

۰۹۱۷۸۲۹۲۳۲۷

۰۷۱۳۶۴۷۶۶۷۶

۰۷۱۳۶۲۳۲۳۹۴

5/5 (1 دیدگاه)
3.3/5 (3 دیدگاه ها)
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن