آموزش زبان چینیآموزشگاه زبان انگلیسی گاما

درس پنجم | آموزش رایگان زبان چینی | سلام خداحافظی زبان چینی

درس پنجم | آموزش رایگان زبان چینی | سلام خداحافظی زبان چینی

در این درس سلام کردن و خداحافظی کردن در زبان چینی را می آموزید.همچنین از لحاظ گرامر با ضمایر فاعلی و مفعولی و پسوند جمع بستن در زبان چینی آشنا می شوید 

 

مکالمه                会话                huìhuà              

 

آموزش زبان چینی با متد خانم سلیمانی

 

 

سلام!        !A:你   好!               B:你    好                                         

            !A:Nǐ     Hǎo!           B: Nǐ     Hǎo                                

 

 

 

 

 

آموزش زبان چینی با متد خانم سلیمانی

 

خداحافظ!         !A:再  见!           B:再  见                                              

          

                    !A:Zài jìan!         B:Zài jìan                                                   

 

                                                                   

 

کلمات جدید         生词             shēng cí

  تو                                  你                 Nǐ 

 خوب                               好              Hǎo

سلام                             你好          Nǐ Hǎo

 

دوباره                                再             Zài 

 

دیدن                                见             jìan

 

خدانگهدار,می بینمت         再见       Zài jìan

 

گرامر                                 语法                            yǔ fǎ 

ضمایر(فاعلی و مفعولی):

ضمایرفاعلی:ضمایری هستند که به جای اسم به کار می روندو نحوه ی قرار گیری آن ها درون جمله نسبت به موقعیت آن است. این ضمایر قبل از فعل قرار می گیرند   

ضمایر مفعولی:همانند ضمایر فاعلی است با این تفاوت که بعد از فعل قرار می گیرد

ضمایر مفرد:

ترجمه فارسیپین یینخنزه(نوشتارچینی)

من

تو

Nǐ 

او(مذکر)

او(مونث)

او(اشیا)

 

نکته ۱:ضمیر ( 你 Nǐ  ) به معنی تو اگر بخواهد محترمانه بیان شود تبدیل به (nín 您) می شود.معنی تو(شما)محترمانه می دهد

 تو(محترمانه)………………….nín  

نکته ۲: ضمیر (tā) به معنی او از نظر تلفظ برای مذکر و مونث و اشیا یکی می باشد ولی در نوشتار چینی یا خنزه متفاوت است.

Tā……….. 他 او (مرد)         

Tā……….. 她 او (زن)         

Tā………..  او(اشیا)         

   ضمایر جمع:

ترجمه فارسی

پین یین

خنزه(نوشتارچینی)

ما

wǒmen

我们

شما

nǐmen

你们

آنها(مذکر)

Tāmen

他们

آنها(مونث)

Tāmen

她们

آنها(اشیا)

Tāmen

它们

   

نکته ۳:پسوند (men 们 )برای جمع بستن صفت ها و اسم ها در زبان چینی به کار می رود به طوریکه با اضافه کردن این پسوند به اسامی و صفات می توانیم آنها را جمع کنیم.

در اینجا ما با اضافه کردن (men 们)به ضمایر مفرد ضمایر جمع ساختیم

   ما               Wǒ  + men…………… ( wǒmen ) 我们     

شما              Nǐ   +  men …………….(nǐmen  ) 你们

آن ها(مذکر)    Tā   +  men…………….(tāmen) 他们 

آن ها(مونث)    Tā   +  men…………….( tāmen ) 她们   

 آن ها (اشیا)    Tā   +  men…………….(tāmen) 它们   

به تلفظ ضمایر در فایل تصویری زیر توجه کنید:

 

تمرین              练习                Liànxí

مکالمه ی زیر را کامل کنید.

!A)Nǐ     Hǎo 

!…………….(B

!A)Nǐmen     Hǎo 

!……………….(B

!……………………(A

B)   Zài jìan

 

 

 

      

 

0/5 (0 دیدگاه)
0/5 (0 دیدگاه)
برچسب ها

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن